Osnovni podaci znanstveno-stručnog projekta

Temeljem Odluke Hrvatskih šuma, d. o. o. te Ugovora koji su Hrvatske šume, d. o. o. sklopili s Hrvatskim šumarskim institutom 12. ožujka 2020. godine započete su projektne aktivnosti u panjačama na području UŠP Gospić. Trajanje projekta je 36 mjeseci (12.03.2020. – 31.03.2023.). Voditeljica projekta ispred Hrvatskog šumarskog instituta, Zavoda za uzgajanje šuma je dr. sc. Martina Đodan (viša znanstvena suradnica), a odgovorna osoba za praćenje izvršenja obveza utvrđenih ugovorom ispred naručitelja (Hrvatske šume d.o.o.) Darko Smerdel, dipl. ing. šum. – Sektor za šumarstvo, Služba za proizvodnju i razvoj, stručni suradnik za iskorišćivanje šuma.

Opći ciljevi projekta su unaprijediti šumarsku djelatnost, pomoći razvoju ruralnih područja, potpomoći u traženju potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, povećati vrijednost i opće korisne funkcije šuma, povratiti prirodne procese i strukturu u degradirane šume, povećati opću stabilnost, otpornost i plastičnost šumskih ekosustava RH, dugoročno povećati njihovu komercijalnu vrijednost, povećati vezivanje ugljičnog dioksida te pomoći očuvanju njegovih postojećih zaliha. Specifični ciljevi znanstveno-stručne aktivnosti obuhvaćene projektom:

 (C1) Utvrditi stanje panjača na području UŠP Gospić;

(C2) Napraviti analizu tehnološkog procesa koji se trenutno primjenjuju u Poduzeću te komparirati s dobrim praksama u susjednim europskim zemljama – Predložiti preporuke za unapređenje gospodarenja panjačama temeljem provedene analize i novih znanstvenih spoznaja (istražiti mogućnosti primjene mehanizacije te minimalizacije utroška ljudskoga rada; ispitati mogućnosti financiranja iz europskih fondova);

(C3) Utvrditi postoji li mogućnost za biološku racionalizaciju korištenjem prirodnog pomlatka, utvrditi sam način konverzije te utvrditi rizike i potencijal pojavnosti korovskih vrsta i degradacije staništa u postupku;

(C4) Umanjiti financijske i biološke rizike tijekom tehnološkog procesa;

(C5) Osigurati podlogu za unapređenje rasadničke proizvodnje sadnica potrebnih za konverziju panjača na području UŠP Gospić;

(C6) Osigurati edukaciju djelatnika Poduzeća, vezano za nove spoznaje i šumskouzgojne principe u panjačama, kao i edukaciju o strategiji adaptacijskog gospodarenja šumama u EU (npr. IUFRO Sekcija);

(C7) Pripomoći obavljanju navedenih zahvata visoko stručnim znanjem te osigurati nadzor obavljenih radova kako bi se polučio maksimalan uspjeh.

Predloženim projektom obuhvaćene su postojeće površine i vrste u panjačama na području UŠP Gospić. Zbog financijske i biološke opravdanosti, potrebno je izdvojiti prioritetna područja na kojima će ulaganja u panjače i konverzija imati najbolje financijske i biološke učinke.

Djelatnicima Hrvatskog šumarskog instituta odobren je pristup istraživanom području, podacima i dokumentima vezanim za panjače na području UŠP Gospić, obavlja se kontinuirana komunikacija s djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. Prezentiran je projektni prijedlog od strane izvršitelja te je usklađen sa očekivanja naručitelja. Dogovoreni su projektni prioriteti te preciziran način provedbe aktivnosti pri izvedbi projektnog prijedloga. Kontinuiranim dogovorom usklađuju se aktivnosti istraživanja sa potrebama stručnjaka iz „Hrvatskih šuma“ d.o.o.

RAD – Đodan i sur., 2022.